Process

Process

Förbehandling:
Avfettning (Alkalisk)
Blästring
Svepblästring
Glasblästring

Lackering:
Zinkgrund
Corroprimer
Epoxyfärg (för innomhusbruk )
Mixfärg
Polyester fasad ( för utomhusbruk )

Galv:
Om vi blästrar och grundar med IGPs nya korroprimer och lackar med fasadpolyester får man lika bra korrosionsskydd som galv, men med mycket finare yta.
Se tester på IPGs sida:
www.igp.korroprimer
klicka på (Brochure IGP-KORROPRIMER)

Anläggning 1: Här kör vi längder upp till 3m – 0,5m bred. Plåtar 2m x 1m är inte heller några problem.

Anläggning 2: Här kör vi gods upp till 5 ton. Konstruktioner upp till 6m långt , 1,8m bredd x 1,8m högt.

Applicering:
För bästa resultat när det gäller jämnhet, färgkontroll och ekonomi sker all applicering med Elstatsprutor.